Personvern-erklæring

Dottie.no | Amesto People Technology AS
Versjon 1.1 | Publisert 29.04.2021

Om personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. For oss er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Hva gjelder erklæringen for?

Besøk på våre nettsider

Her opptrer vi som behandlingsansvarlig. Opplysninger som behandles om deg i denne sammenhengen vil være bruksdata ved besøk på våre nettsider og informasjon som du selv sender inn via skjemaer på våre nettsteder. I cookie-erklæringen (https://dottie.no/cookies) kan du lese hvilke tjenester vi bruker og hvordan vi samler inn og behandler bruksdata på våre nettsider.

Amesto People Technology AS, org. no. 921 548 982 ("vi", "oss") er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i disse tilfeller

Bruk av Skytjenester

Såkalt "Software som en tjeneste"

Våre skytjenester skiller seg fra våre åpne nettsted ved at man må logge seg på for å få tilgang til dem. Her er arbeidsgiveren din behandlingsansvarlig og vi, Amesto People Technology AS, er databehandler og håndterer personinformasjon i tråd med den databehandleravtale som foreligger mellom partene. i relasjonen mellom deg og din arbeidsgiver gjelder din arbeidsgivers egen personvernerklæring.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan din virksomhet behandler personopplysninger om deg i vår programvare, må du derfor henvende deg til den som er ansvarlig for denne typen opplysninger i din virksomhet.

Hvilken informasjon vi samler inn, og hva er formålet med dette?

Bruksdata

Ved bruk av våre hjemmesider samler vi inn informasjon om hvordan du bruker hjemmesiden (hvilke sider du besøker, hvor lenge, og hvor du klikker). Detaljene kring dette ser du i vår cookie-policy. Formålet er å kunne forbedre våre hjemmesider og bedømme hva som er relevant informasjon for deg, i tillegg til markedsføring

Nyhetsbrev

I enkelte tilfeller ber vi om din e-post for å kunne sende deg nyhetsbrev eller lignende typer abonnering på informasjon. Formålet er å kunne sende deg akkurat disse e-poster. Denne type kommunikasjon inneholder en av registrerings-lenke i bunn av e-posten.

Test av våre tjenester

Hvis du ønsker å prøve ut våre tjenester henter vi inn din e-post og grunnleggende kontaktinformasjon om deg og den bedrift du representerer. Formålet med dette er å kunne tilby deg adgang til tjenestene og kontakte deg om hjelp og videre bruk av tjenesten

Underleverandører

Vi har likevel noen få leverandører som vi bruker, og som behandler data på våre vegne:

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til personvern@dottie.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Endringer i denne erklæringen

Dersom vi endrer dette dokumentet, legger vi ut den reviderte utgaven her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom erklæringen jevnlig. Dersom vi gjør vesentlige endringer i vår personvernpraksis, kan vi også varsle deg på annen måte, for eksempel ved å sende ut en e-post eller legge inn et varsel på selskapets nettsider og/eller sosiale medier.

Kontakt

Vi vil gjerne høre din mening. Dersom du har kommentarer til eller spørsmål om personvernerklæringen vår eller andre spørsmål knyttet til personvern, ber vi deg kontakte oss via personvern@dottie.no
Ønsker du å sende tradisjonell post finnes vi på:

Amesto People Technology AS
Strandgata 19
0152 Oslo